Stilmagazinet

1 stämpel per 200 KR
10 stämplar ger dig
100 kr (Max 10 stämplar/köp)

Åmåls Bok- & Pappershandel

1 stämpel per 100 KR
10 stämplar ger dig
75 kr (Max 10 stämplar/ köp)

Kläd-Center

1 stämpel per 200 KR
10 stämplar ger dig
100 kr

Ica Supermarket Åmål

1 stämpel per 200 KR
20 stämplar ger dig
5%

Coop Åmål

1 stämpel per 200 KR
20 stämplar ger dig
10%

Euro Cash

1 stämpel per 200 KR
20 stämplar ger dig
5%

Kanyas Thairestaurang

1 stämpel per 85 KR
10 stämplar ger dig
85 kr (max 5 st stämplar / köp)